Storebæltsskydningens historie

Storebæltsskydning 50 år - 1955-2004


Tidligere købmand Christian Aaby, mangeårigt medlem af Nyborg Skytteforening, fik  en god ide i efteråret 1954, da han kørte en tur på Østerøvej – der må etableres en skydekonkurrence med deltagelse af skytteforeninger i købstæderne langs Storebælts kyst!


Stævnet skulle udelukkende være for de dygtigste skytter. Christian Aaby omtalte ideen for malermester Henry M. Johansen, som blev meget optaget af ideen – men hvorfor ikke invitere alle skytteforeninger på hele Sjælland og Fyn til Storebæltsskydningen. Ideen blev realiseret, skytteforeninger på Fyn og Sjælland blev inviteret, dog undtagen København, da man var bange for at stævnet så ville blive for stort.


Henry M. Johansen gik til bestyrelsen i Nyborg Skytteforening og forelagde ideen. Kasserer A.C. Hansen var næsten ikke til at få penge ud af, for ville pengene mon komme ind igen.  Der skulle jo penge til at købe præmier til vinderne.

Men Henry M. Johansen fik ideen trumfet igennem og stævnet kunne arrangeres.


Stævnet blev første gang i 1955 afviklet samtidig i Landporten, i gymnastiksalen på Vestervold Skole og i kælderen under Nyborg Slot, som museumsinspektøren havde givet tilladelse til at bruge. Alle tre steder blev opstillet små skydekasser til at holde skydeskiverne, med telefonbøger i til at stoppe projektilerne. Desuden blev monteret lyskasser, så skytterne kunne se skiverne. Der blev etableret telefonforbindelse mellem de tre skydesteder; stævnet blev ledet fra Landporten.


Der deltog op imod 300 skytter ved den første Storebæltsskydning i 1955. Der var ikke mange stævner dengang. Der var Ø-stævne en gang om året samt Landsstævne hvert fjerde år.


Der blev dengang som i dag skudt om Storebæltspokalen – en vandrepokal, som kan vindes til ejendom af den forening, hvis hold vinder pokalen 4 år i træk eller 5 år i alt. Desuden er der en individuel vandrepokal til den bedste skytte. Denne pokal kan ikke vindes til ejendom. Alle øvrige præmier var i 1955 udelukkende kongeligt porcelæn.


Storebæltsskydningen blev senere flyttet til Nyborg Strand – dog kun et enkelt år. Nyborg Strand var et finere hotel, så man var ked af at bruge hotellet til skydning.  Derfor blev Storebæltsskydningen i mange år afviklet på Christianslund Badehotel hos restauratør Ole Engholt.

På Christianslund Badehotel blev skydebanerne opstillet på kasser i 2 etager i den store sal, men en skytte, Carl G. Nielsen fra Dalum sagde, at det gik ikke at skyde i 2 etager, for det rystede under skydningen. Derfor måtte man flytte til den lille sal på Christianslund Badehotel – den var kun 13 meter; en indendørs skydebane er ellers 15 meter. Det opdagede skytterne fra Langeland, men der blev dog ikke ballade over det.


Senere blev Storebæltsskydningen flyttet til Nyborghallerne, hvor der var plads til 52 skydebaner. De store kasser, der blev brugt til skydebaner, havde jernplader i bunden. De var lavet på Svendborg Skibsværft og var meget tunge – de blev opbevaret på frølageret – der hvor Danisco er nu. Der blev sat lysramper op ved hver skydebane i Nyborghallen, i alt 3000 watt, så der måtte ekstra måler op for at trække lysramperne ved Storebæltsskydningen.

Det højeste deltagerantal ved Storebæltsskydning i Nyborghallen var 241, og det trods et kraftigt snefald, hvor mange veje var lukket. 35 medlemmer i Nyborg Skytteforening var i gang som hjælpere. Stævnet blev afviklet på en dag, så alt skulle rigges til og af samme dag, så hjælperne var trætte søndag aften.


Resultaterne kom igennem mange år i Sporten på Danmarks Radio. I 1970-erne kom journalist Hans Carlsen fra BT og fulgte Storebæltsskydningen og skrev om den i avisen.


Fra 1955 til 1970 blev stævnet afviklet 3. søndag i januar og varede 1 dag.   

I 1970-erne blev Storebæltsskydningen flyttet til Skytternes Hus på Halvej, som var blevet opført i 1968. Stævnet blev udvidet til 3 dage – fredag, lørdag, søndag. Desuden blev stævnet flyttet til oktober – et år blev stævnet derfor holdt både januar og oktober.


Det var ude ved Storebælts kyst, at Christian Aaby fik ideen til at stable det store skydestævne på benene.

FOTO: Kim Rune